2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu2019-01-24T09:52:51+00:00

Ana Sayfa « Bütçe « 2019 Yılı MYB Kanunu

1- 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu DOC PDF
2- Bütçe Türleri İtibariyle Ödenek (A) Cetveli İcmalleri
  – 2019 Yılı Genel Bütçeli İdareler Ekonomik Kod İcmali ile 2020-2021 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2019 Yılı Yükseköğretim Kurumları Ekonomik Kod İcmali ile 2020-2021 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2019 Yılı Diğer Özel Bütçeli İdareler Ekonomik Kod İcmali ile 2020-2021 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2019 Yılı DDK Ekonomik Kod İcmali ile 2020-2021 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2019 Yılı Genel Bütçeli İdareler Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
  – 2019 Yılı Yükseköğretim Kurumları Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
  – 2019 Yılı Diğer Özel Bütçeli İdareler Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
  – 2019 Yılı DDK Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
3- B Cetveli (Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Tarafından İlgili Mevzuata Göre Tahsiline Devam Olunacak Gelirler)
   – Genel Bütçeli Kamu İdarelerinin 2019 Yılı Gelirleri ile 2020-2021 Dönemi Gelir Tahminleri XLS PDF
   – 5018 Sayılı Kanuna Ekli (II) ve(III) Sayılı Listelerde Yer Alan İdarelerinin 2019-2021 Dönemi Gelir ve Net Finansman Tabloları XLS PDF
4- 2019 Yılı Vergi Harcamaları Listesi XLS PDF
5-  C Cetveli (MYB Kapsamındaki Kamu İdareleri Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler)  XLS PDF
6-  E Cetveli (Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar) DOC PDF
7- F Cetveli (5018 Sayılı Kanuna Ekli II ve III Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdarelerin Nakit İmkanları ile Bu İmkanlardan Harcanması Öngörülen Tutarlar) XLS PDF
8- H Cetveli (6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminatlar) XLS PDF
9- İ Cetveli (Çeşitli Kanun ve Kararnamelere Göre Bütçe Kanununda Gösterilmesi Gereken Parasal Sınırlara Ait Cetvel) XLS PDF
10- K Cetveli (Ek Ders, Konferans Ve Fazla Çalışma Ücretleri İle Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) DOC PDF
11- M Cetveli (Milli Eğitim Bakanlığı Pansiyon Ücretlerini Gösterir Cetvel) XLS PDF
12- O Cetveli (Ordu İhtiyacı İçin Alınacak Hayvanların Alım Değerlerini Gösterir Cetvel) DOC PDF
13- P Cetveli (Motorlu Taşıtların Ortalama Alım Değerlerini Ve Seferberlik Tatbikatına Katılacak Araçların Günlük Kira Bedellerini Gösterir Cetvel) DOC PDF
14- T Cetveli (Kurumların Satın Alacakları Taşıtların Azami Satın Alma Bedellerini Gösterir Cetvel) XLS PDF
15- T Cetveli (5018 Sayılı Kanuna Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdarelerin Taşıt Kanununa Göre 2019 Yılında Edinebilecekleri Taşıtları Gösterir Cetvel XLS PDF
16- V Cetveli (Kanunlar ve Kararnamelerle Bağlanmış Vatani Hizmet Aylıkları) XLS PDF