2002 Yayınları

2002 Yayınları2018-11-23T14:09:16+00:00
Yayın Adı Yayın Tarihi
Türkiye’nin AB Eğitim ve Gençlik Programlarına Katılım Süreci ve Ulusal Ajans  20 Aralık 2002
Maastricht Kriterleri 1 Aralık 2002
Bölgesel Rekabet Edebilirlik Kapsamında İllerin Kaynak Kullanım Görece Verimlilikleri: Veri Zarflama
Analizi Uygulaması
1 Aralık 2002
Devlet Yardımları Uygulamasının Maliyeti ve Ekonomik Göstergelerle Mukayesesi 1 Aralık 2002
Ek ve değişiklikleri ile; Yap-İşlet-Devret (YİD), Yap-İşlet (Yİ) ve Kamu Hizmeti İmtiyazı Mevzuatı 1 Kasım 2002
Kamu İhalelerinde Rekabetin Sağlanması Ve Korunması 1 Kasım 2002
Türkiye’de Otomotiv Sanayii Gelişme Perspektifi 1 Kasım 2002
Türkiye’nin Kentsel Çevre Altyapısı (Atıksu Bertarafı) Yatırım İhtiyacı, Fayda-Maliyet Analizleri Ve
Strateji Önerisi (2002-2023)
1 Kasım 2002
The Role Of Auction Design İn Awarding Spectrum Concessions: Turkish GSM Exparience 1 Kasım 2002
Plan Nüfus Projeksiyon Yöntemleri 1 Eylül 2002
Profiles Of Turkish Public Sector Projects For Foreign Funding İn 2002 1 Eylül 2002
İllere Ve Bölgelere Göre Çeşitli Göstergeler 1 Ağustos 2002
İller Ve Bölgelere Göre Çeşitli Göstergeler = Various İndicators Related To Provinces And Regions 1 Ağustos 2002
Kayseri İl Gelişme Raporu 1 Nisan 2002
Bolu İli Raporu 1 Şubat 2002
Denizli Ve Gaziantep İlleri İmalat Sanayiinin Yapısı 1 Ocak 2002
Planlama Dergisi: DPT’nin Kuruluşunun 42. Yılı (Özel Sayı) 1 Ocak 2002
Şeker Politikalarında Yeni Yönelimler Ve Türkiye’nin Konumu 1 Ocak 2002
Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecine İlişkin 2002 Yılı İlerleme Raporu 1 Ocak 2002