2001 Yayınları

2001 Yayınları2018-11-23T15:18:34+00:00
Yayın Adı Yayın Tarihi
Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı 1 Kasım 2001
Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecine İlişkin 2001 Yılı İlerleme Raporu  1 Kasım 2001
Pre-Accession Economic Programme 1 Eylül 2001
Kamu Finansmanı Raporu:2002 Yılı Programı Temel Makroekonomik Hedef Ve Politikaları İle Kamu Kesimi Genel Dengesinde Gelişmeler 1 Eylül 2001
Teşvik Belgeli Yatırımlarda Sabit Yatırım-İstihdam İlişkisi (1999-2000 Yılları) 1 Temmuz 2001
Türkiye İle AB Arasında Hizmetlerin Serbestleştirilmesi Ve Kamu İhaleleri Pazarlarının Karşılıklı Açılması
Müzakereleri Çerçevesinde Durum Değerlendirmesi Ve Mevzuat Karşılaştırması
1 Haziran 2001
Türkiye-Ab Ticaret-Sanayi Ve AKÇT Ürünleri 2. Alt Komitesi 16 Mayıs 2001
Avrupa Topluluğunda İkincil Mevzuat Ve Diğer Topluluk Tasarrufları 1 Mayıs 2001
Elektronik Devlet: Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında Yeni İmkanlar 1 Mayıs 2001
The Meeting Of The Follow-Up Committee Of The COMCEC, 7th, İstanbul , 9-11 May 2001  1 Mayıs 2001
The Meeting Of The Follow-Up Committee Of The Comcec 1 Mayıs 2001
The Meeting Of The Follow-Up Committee Of The Comcec 1 Mayıs 2001
4389 Sayılı Bankalar Kanununda 4672 Sayılı Kanunla Gerçekleştirilen Değişikliklerin Değerlendirilmesi  1 Mayıs 2001
1211 Sayılı Merkez Bankası Kanununda 4651 Sayılı Kanunla Gerçekleştirilen Değişikliklerin Değerlendirilmesi 1 Mayıs 2001
Düzce İli Raporu 1 Nisan 2001
European Community Programmes And Agengies 1 Nisan 2001
Finansal Sistemin Yeniden Yapılandırılması: Tayland Uygulaması  1 Nisan 2001
Yatırımlarda Devlet Yardımları Ve Kalkınmada Öncelikli Yörelere Sağlanan Diğer Destekler  1 Mart 2001
Kamu Yönetimi Reformu: Genel Eğilimler Ve Ülke Deneyimleri 1 Şubat 2001
İnternet Alan İsimleri Sistemi: Markalar Ve Alan İsimleri Arasındaki İlişki 1 Şubat 2001
Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyi Kararları=Turkey-European Union Assosiation Council
Decisions 1964-2000
1 Ocak 2001
Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyi Kararları=Turkey-European Union Assosiation Council Decisions 1 Ocak 2001
Türkiye’de Benzin Fiyatlarındaki Gelişmeler Ve Benzin Talebinin Fiyat Esnekliği Üzerine Bir İnceleme (1990-1999) 1 Ocak 2001
Ulusal Gıda Ve Beslenme Stratejisi Çalışma Grubu Raporu  1 Ocak 2001