2000-1998 Yayınları

2000-1998 Yayınları2018-11-23T15:32:05+00:00
Yayın Adı Yayın Tarihi
Avrupa Birligi Müktesabatının Üstlenilmesine İlişkin Turkiye Ulusal Programi (2001 2003)​ C1 1 Kasım 2000
Avrupa Birliği Müktesabının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı (2001-2003) C2 1 Kasım 2000
Tarım sektöründe kamu hizmetlerinin üreticilere ulaştırılmasında kamu kesimi ile üretici kesim arasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri 1 Mayıs 2000
Osmaniye ili raporu 1 Nisan 2000
Report Drawn up by Special Ad Hoc Committee On Restructuring of Public Fiscal Management and Fiscal Transparency 1 Mart 2000
Report Drawn up by Special Ad Hoc Committee On Restructuring of Public Fiscal Management and Fiscal Transparency 1 Mart 2000
Genel Tarım Politikaları Çerçevesinde Doğrudan Gelir Ödemeleri Sistemi   1 Aralık 1999
Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması : Dünya Bankası Orta Vadeli Harcama Sistemi İçindekiler 1 Ağustos  1999
Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması : İsveç Örneği 1 Temmuz 1999
Uluslararası Ticarette Tahkim Prosedürü  1 Haziran 1999
Tarımsal Destekleme Politikaları Ve Doğrudan Gelir Desteği Sisteminin Değerlendirilmesi   1 Haziran 1999
Elektronik Ticaret:Gelişme Yolundaki Ülkeler İçin İmkanlar Ve Politikalar İçindekiler 1 Mart 1999
Elektronik Ticaret:Gelişme Yolundaki Ülkeler İçin İmkanlar Ve Politikalar  1 Mart 1999
Türkiye Tarımında Sürdürülebilir Kısa, Orta Ve Uzun Dönem Stratejileri  1 Ocak 1999
Türkiye Tarımında Sürdürülebilir Kısa, Orta Ve Uzun Dönem Stratejileri  1 Ocak 1999
Avrupa Birliği Bütçesi – Fonları Ve Türkiye’nin Tam Üyeliği 1 Ağustos 1998
Rusya Krizi Ve Türkiye Üzerine Muhtemel Etkileri  1 Ağustos 1998
Türkiye’de Özelleştirme Uygulamaları (1984-1998)  1 Temmuz 1998
Statistical Profile Of Turkish Forestry  1 Haziran 1998
Makro Ekonomik Hesaplar Ve Ödemeler Dengesi 1 Haziran 1998
Turkey: National Environment Application Plan 1 Mayıs 1998
Enflasyon Hedeflemesi, Ülke Uygulamalarına Örnekler Ve Türkiye’de Uygulanabilirliği 1 Mart 1998
Türkiye’nin İkili Dış Yardımları (1992 – 1996) 1 Mart 1998